top of page
  • Protect Children

Berätta för någon som du litar på

Uppdaterat: 21 juli 2022

VIDEO OCH BROSCHYR

Berätta för någon som du litar på - Använd dig av de rättigheter Lanzarotekonventionen ger dig


På den första europeiska dagen för skydd av barn mot sexuellt utnyttjande och sexuella övergrepp lanserade Europarådet en ny animerad video och broschyr ”Berätta för någon som du litar på” för att informera barn i åldern 9 till 13 år om sexuellt våld som begås i närkretsen och hur man talar emot det. Skydda Barn har anpassat broschyren ”Berätta för någon som du litar på” till finska och svenska. Se videon och ladda ner broschyren nedan. Du hittar alla andra tillgängliga språk här.


© Europarådet, engelskspråkig version

© Skydda Barn rf/Suojellaan Lapsia ry, översatt version

Berätta för någon som du litar på - videon
Kommentare


bottom of page