top of page
  • Protect Children

Användning av CSAM: Preliminära forskningsresultat ger indikation om förövare med hög risk i Finland

Uppdaterat: 21 juli 2022

PRESSMEDDELANDE


Mer än 15 000 användare av olagligt övergreppsmaterial har redan svarat på Skydda Barn rf:s ReDirection undersökning på Dark Web. Enligt undersökningen har 45 procent av de finländska respondenterna tagit direkt kontakt med barn på nätet efter att ha använt olagliga bild- och/eller filmmaterial som bevisar sexuellt våld mot barn.


Barn utsätts för sexuellt våld runtom världen, och tekniska framsteg har lett till att mängden bildmaterial som bevisar sexuellt våld mot barn (kallas även för övergreppsmaterial) explosivt ökat i hela världen, även i Finland. Det finns flera orsaker för denna ökning och en av dem är teknologin. Gärningsmannen kan via nätet kontakta hundratals barn samtidigt och lura, fuska, manipulera, tvinga, skrämma, utpressa och hota, eller på annat sätt få barnet att utföra sexuella handlingar mot antingen sig själva eller ett annat barn. Gärningsmännen spelar in bildmaterialet på barnet som de filmat eller på annat sätt fått tag på och sprider det ofta på nätet för vidare övergrepp. Finlands brottsstatistik, de senaste resultaten från skolhälsoundersökningen och nu en preliminär forskningsanalys av finländare som använder olagligt övergreppsmaterial visar hur allvarlig situationen är. CSAM users in the Dark Web- forskningsrapporten och den nya rapporten om Sexuellt våld mot barn på nätet i Finland som genomförts av Skydda Barn rf ger en internationellt unik översikt och aktuell information om användarna av det olagliga materialet, inklusive finländare. Forskningsenkäten fortsätter att fungera som ett ingripande för materialets användare och som ett första steg mot ett förändra deras beteende.


“Nu behöver vi vid sidan av forskningarna ett omfattande samarbete och framför allt åtgärder. Något kan alltid göras åt allt och barnen kan inte längre vänta”, betonar Skydda Barn rf:s Nina Vaaranen-Valkonen, verksamhetsledare, specialsakkunnig, psykoterapeut.

Skydda Barn rf:s specialister har tillverkat i ett omfattande samarbete ReDirection självhjälpsprogrammet för personer som använder övergreppsmaterial. Självhjälpsprogrammet har under de senaste 4 månaderna använts redan mer än 10 000 gånger. Specialisterna har också utvecklat och producerat "Tidigt är Bäst” modellen för att lära digitala säkerhetskunskaper samt material som är lätta att ta i bruk för barn i åldern 5-9 år, deras föräldrar och professionella som arbetar med barn.

“Materialet bygger på vår senaste forskning och tonvikten ligger på målgrupperna av vilka det statistiskt sett finns mest övergreppsmaterial, material som jag har analyserat i tio år”, betonar Vaaranen-Valkonen.

Comments


bottom of page