top of page
  • Protect Children

Överlevare av övergrepp från hela Europa lanserar EU- namninsamling

Uppdaterat: 16 mars 2023

PRESSMEDDELANDE


22.02.2023, Paris


ÖVERLEVARE FRÅN HELA EUROPA LANSERAR EU-NAMNINSAMLING


Idag, på den Europeiska dagen för brottsoffer, har grupper av överlevare och barnskyddsorganisationer över hela Europa, lanserat ett upprop och en namninsamling för bättre skydd mot sexuella övergrepp mot barn i EU. Detta är avsett speciellt för att stärka lagstiftningen gällande sexuella övergrepp på Internet. Tiotusentals underskrifter kommer att samlas in i alla europeiska länder under de kommande månaderna. Det har aldrig gjorts ett liknande initiativ tidigare. Igångsättaren till uppropet är Guido Fluri Foundations Justice Initiative, som är involverad i kampen mot sexuellt våld riktad mot barn i Europa. Finländska Suojellaan Lapsia ry/Skydda Barn rf leder kampanjen i Norden.


På internet växer spridningen av CSAM (child sexual abuse material dvs. material som bevisar övergrepp mot barn) exponentiellt: från 1 miljon rapporteringar år 2010 till 32 miljoner år 2022, vilket omfattade 88 miljoner bilder och videon. Rapporter indikerar att vissa bolag med servers inom EU har blivit de största värdarna för CSAM globalt (från att vara värd för mer än hälften av alla upptäckta CSAM 2016 till 85 % 2020). Detta visar att Europa har blivit centrumet för spridningen av övergreppsmaterial på nätet.


“Det sexuella våldet på internet måste stoppas” betonade Guido Fluri idag, grundaren av Justice Initiative, "För bakom varje bild finns ett övergrepp. Och bakom varje övergrepp finns ett lidande barn”. Tillsammans med offergrupper och barnskyddsorganisationer över hela Europa, har Justice Initiative lanserat en internationell namninsamling vars syfte är att förbättra lagstiftningen i EU.

Guido Fluri: “Å ena sidan, borde de som överlevt sexuellt våld få mera stöd. Å andra sidan, handlar det om att förebygga fortsatta övergrepp mot barn. Vi kräver att Europeiska unionen tar en global ledarskapsposition och röstar för det nuvarande förslaget för lagstiftningen för att förebygga och bekämpa sexuella övergrepp mot barn så att vi kan skydda alla barn och ungdomar samt hämta rättvisa för överlevarna.”

Europeiska kommissionen välkomnar uppropet


Antonio Labrador Jimenez, gruppledaren för arbetsgruppen för Kampen mot sexuella övergrepp mot barn vid Europeiska kommissionen, förklarade under mediekonferensen vikten av den föreslagna EU-lagstiftningen för att förebygga och bekämpa sexuella övergrepp mot barn, som är nödvändig för att skydda barn från dessa former av brott i många år framöver. Utan sådan lagstiftning finns det ingen laglig garanti att internetföretag skulle skydda barn i EU.


Lagstiftningen kommer att innefatta regler som hjälper internetföretag att förebygga spridandet av bilder och videor på barn som utsätts för sexuella övergrepp. Likaså kommer det att skydda andra offer och överlevare, och förhindra vuxna från att närma sig barn online med avsikt att utsätta dem för övergrepp. Vid behov kommer lagstiftningen att kräva företag att upptäcka, rapportera och ta bort sådana bilder och videor. Lagstiftningen kommer även att skapa ett EU-center för att förebygga och bekämpa sexuella övergrepp mot barn, vilket kommer att säkerställa transparens och ansvar i processen samt underlätta insatser för att hjälpa överlevare runtom EU. Antonio Labrador Jimenez välkomnade Justice Initiative uppropet eftersom det kommer att bidra till att uppmärksamma de problem som lagstiftningen syftar till att lösa.


Barnskyddsgrupper: Det nuvarande skyddet mot övergrepp är otillräckligt


“Vi måster agera nu'', säger även Nina Vaaranen-Valkonen (Finland), verksamhetsledare för Skydda Barn rf, Suojellaan Lapsia ry, en av Europas ledande barnskyddsorganisationer.

För överlevare, säger hon, så är vetskapen om att det finns en video eller bild av deras övergrepp som cirkulerar på Internet förkrossande.


"Det finns ett akut behov av reglering och ny lagstiftning. Den nuvarande lagstiftningen som bygger på frivilliga insatser är otillräcklig. Det är dags att upprätthålla barnets rättigheter och gemensamt kräva bindande regler för att göra internet säkert för barn. Vi på Justice Initiative står med offren och överlevarna." konstaterar Nina Vaaranen-Valkonen, Verksamhetsledare, specialsakkunnig, psykoterapeut, Skydda Barn rf

Europeiska offergrupper stöder framställningen


Offergrupper från hela Europa har engagerat sig i Justice Initiative. En av dem är Brave Movement, en internationell rörelse av överlevare och allierade som kräver ett slut på sexuellt våld i barndomen runtom hela världen.

"Vi stöder Justice Initiatives uppmaning, tillsammans med många andra icke-statliga organisationer", sa Mié Kohiyama under mediakonferensen i Paris, medordförande för Bravemovement Europe-arbetsgruppen och medgrundare av BeBraveFrance.

Flera offer för barnmisshandel gav vittnesmål vid mediakonferensen. Bland dem var Saga, en överlevare från Sverige:

"Jag är hedrad", sa Saga, "att vara en del av Justice Initiatives EU-kampanj tillsammans med andra barnrättsaktivister och föreningar. Idag lanserar vi den första europeiska namninsamlingen mot övergrepp mot barn, en viktig kampanj för att säkra alla barns rätt till sin barndom – fri från sexuella övergrepp. Vi måste agera nu. Jag uppmanar EU att fortsätta föra framåt insatser som stöder överlevare och göra allt i deras makt för att bekämpa dessa övergrepp. Vi måste vara ihärdiga, och vi får inte ge upp. Låt oss alla börja med att skriva under detta upprop."

Politiskt stöd i Europaparlamentet


Bland de många politiska understödjande finns den inflytelserika tyska parlamentsledamoten Marion Walsmann (skuggrapportör för IMCO:s yttrande om förslaget till reglering om regler för att förebygga och bekämpa sexuella övergrepp mot barn).Enligt Walsmann måste tjänsteleverantörer ställas mer till svars så att övergreppsmaterial inte bara kan upptäckas och tas bort snabbare och på så vis undvika spridning, utan själva förebyggandet måste också intensifieras.

“Naturligtvis är dataskydd och internetanvändares integritet viktigt, men dataskydd får inte bli skydd för förövarna. Jag skrev under namninsamlingen (Justice Initiative) för bättre skydd av barn i Europa och det borde även du, jag säger inte detta som en parlamentsledamot utan som en mamma till två barn. Eftersom varje utsatta barn är ett för mycket”, sade MP Walsmann.


För mer information:

I Finland och Norden:


Mediaförfrågningar (EU):


I Finland:

Justice Initiative Nordic Hub

Specialist Matilda Sandvik

+358 40 0818002

Comentarios


bottom of page