top of page
  • Protect Children

Över 540 000 EU-medborgare undertecknar namninsamling för att stödja den föreslagna

Uppdaterat: 10 apr.

Barnskyddsförespråkare överlämnar namninsamlingen till EU-institutionerna vid ett evenemang i Europaparlamentet med parlamentsledamöterna Hilde Vautmans och Catharina Rinzema som värdar och med deltagande av EU-kommissionären för inrikesfrågor Ylva Johansson och den spanska inrikesministern Fernando Grande-Marlaska.


BRYSSEL, 6. december 2023


Idag uppmanas den Europeiska unionen att anta omfattande åtgärder för att skydda barn från sexuella övergrepp. År 2022 rapporterades 32 miljoner fall av misstänkt sexuell exploatering av barn online, och oroväckande nog har Europa blivit centralpunkten för distribution av bilder som skildrar övergrepp av barn (dvs. övergreppsmaterial eller child sexual abuse material - CSAM). Detta måste förändras, och den föreslagna EU-förordningen har befogenhet att göra det.Över en halv miljon medborgare kräver stark lagstiftning

För att visa EU-medborgarnas stöd för ökat skydd av barn mot sexuella övergrepp lanserade överlevare från runtom EU och 40 partnerorganisationer för barns rättigheter under ledning av Justice Initiative, ett program inom Guido Fluri stiftelsen, denna europeiska namninsamling. Under de senaste sex månaderna har organisationerna lyckats samla in underskrifter från alla EU-länder - från Spanien till Tyskland, Grekland till Rumänien, Finland till Sverige och många fler.


Med över 540 000 underskrifter visar namninsamlingen att de flesta medborgare vill ha ökat stöd för överlevare och starkare skydd för barn mot sexuella övergrepp, särskilt på nätet. Detta är i linje med resultaten från nyligen genomförda EU-omfattande undersökningar såsom Eurobarometern och en forskning som genomfördes av ECPAT-NSPCC, där en överväldigande majoritet av medborgarna stödde lagstiftning för att förebygga, upptäcka och rapportera sexuella övergrepp mot barn på nätet.


Hilde Vaultmans, Europaparlamentariker och medordförande i gruppen för barns rättigheter, säger: "Hundratusentals människor, däribland överlevare och barnrättsgrupper, har undertecknat uppropet. Som företrädare för folket har vi förstått denna signal. Vi har ett mandat att skydda nästa generation."

Överlevare och barnrättsgrupper kräver att barns rättigheter respekteras

Överlevare, barnrättsorganisationer och medborgare från hela Europa kräver att Europeiska unionen intar en världsledande position genom att anta förordningsförslaget för att bättre förebygga och bekämpa sexuella övergrepp mot barn. Den föreslagna förordningen skulle kräva att teknikföretag vidtar åtgärder för att förhindra att barn skadas på deras plattformar och vid behov effektivt upptäcka, rapportera och ta bort övergreppsmaterial.

Ylva Johansson, EU-kommissionär med ansvar för inrikesfrågor, betonade: "Detta är ett avgörande ögonblick. Europaparlamentet och Europeiska unionens råd fattar beslut om förslagets slutliga text. Jag uppmanar er att lyssna på den tysta majoriteten, att lyssna på överlevarna och stödja mitt förslag, för att skydda barn från de värsta tänkbara brotten."

Överlevare och barnrättsgrupper är oroade över den kompromiss som nyligen nåddes av Europaparlamentet och hävdar att den kan förvärra den redan allvarliga situationen för barns säkerhet på nätet. Överlevare av sexuella övergrepp säger: "Nu får det vara nog."

Lagstiftningen måste prioritera barnens bästa intresse, samtidigt som man söker en balans med integritetsskydd, men att sätta integritet framför alla andra grundläggande rättigheter, inklusive skydd av barn, förråder EU:s värderingar. Som Guido Fluri, ordförande för Justice Initiative, poängterade: "De värden som Europa bygger på omfattar respekt för mänsklig värdighet, frihet och jämlikhet, rättsstatsprincipen och respekt för de mänskliga rättigheterna. Det är därför vi frågar: Gäller inte dessa principer på internet, där barns rättigheter kränks brutalt varje dag?"

Europeiska unionens råd: Spanska ordförandeskapet söker kompromiss som skyddar barn


Det spanska ordförandeskapet i EU:s ministerråd ansluter sig till kravet på ett starkt skydd. Den spanske ministern Fernando Grande Marlaska står fast vid att söka en hållbar kompromiss: "Vi är lite närmare att uppnå detta mål, med en lagtext som för närvarande diskuteras och som vi lägger ner alla våra ansträngningar på. Det spanska ordförandeskapet har föreslagit alternativa formuleringar som, utan att avstå från de slutliga mål som eftersträvas med den föreslagna förordningen, tar itu med de olika bekymmer som medlemsstaterna har uttryckt när det gäller den möjliga inverkan på rättigheter som privatlivet i samband med kommunikation."

Sexuella övergrepp mot barn på nätet är ett globalt problem som överskrider gränser, kulturer och sociala skikt. Bakom varje kall och hjärtskärande statistik hittar vi berättelser om barn som har överlevt och lidit fysisk, känslomässig och psykisk skada i händerna på förövare som utnyttjar den enkla tillgången till sina offer via internet.

Barnrättsexperter föredrar lagen som den ursprungligen föreslogs

Suojellaan Lapsia, Protect Children ry, en finsk icke-statlig organisation som arbetar med en holistisk, forskningsbaserad metod för att stoppa alla former av sexuellt våld mot barn, publicerade nyligen preliminära resultat från deras nya forskning om förövare som använder övergreppsmaterial. Resultaten tyder på en alarmerande förekomst av materialet på nätet, inklusive på sociala medieplattformar, snabbmeddelandetjänster och pornografiska plattformar. Organisationens forskning visar att förövare som tittar på övergreppsmaterial är mer benägna att söka direktkontakt med ett barn efteråt. 70 % har försökt göra det via sociala medier eller meddelandetjänster.

"Vår vetenskapliga forskning visar tydligt att användningen av övergreppsmaterial leder till en ökad risk för att begå andra brott av sexuellt våld mot barn. Vi måste agera nu med kraftfulla lagändringar för att stoppa spridningen av övergreppsmaterial och skydda våra barn", säger Nina Vaaranen-Valkonen, verksamhetsledare och specialsakkunnig hos Protect Children. Matilda Sandvik, Head of Advocacy, Protect Children tillägger: "Vi måste lägga ansvaret på just de företag som erbjuder tjänster genom vilka barn dagligen faller offer för dessa fruktansvärda brott. Vi måste reglera onlinemiljöerna, annars kommer vi att fortsätta att svika barn över hela världen."


"Tillsammans har vi fått in över 500 000 underskrifter till stöd för förordningen, och det måste betyda något. Jag kräver att EU fortsätter sina ansträngningar för att stödja barns säkerhet och att göra allt som står i deras makt för att bekämpa dessa övergrepp. ", säger Saga Brodersen, en svensk överlevare so representerar Beyond Survivors, en grupp av organisationer som leds av överlevare, som stöds och koordineras av svenska ChildX.

För mera information, vänligen kontakta:


Nina Vaaranen-Valkonen

Verksamhetsledare, specialsakkunnig, psykoterapeut

+358 40 747 8829


Matilda Sandvik

Head of Advocacy

+358 40 081 8002

Comments


bottom of page