top of page

Tech Coalition Safe Online Research Project

Ennaltaehkäisemme lapsiin kohdistuvaa verkkovälitteistä seksuaalirikollisuutta tuottamalla uutta tutkimusta ja tietoa sekä vaikuttamalla rikosten tekijöihin. 

ReDirection-projektin tavoitteena on ennaltaehkäistä lapsiin kohdistuvaa seksuaalirikollisuutta.

Suojellaan Lapsia ry:n ReDirection- projektin tavoitteena on tuottaa uutta tutkimusta ja tietoa lapsiin kohdistuvista seksuaalirikoksista ja kehittää ReDirection-omahoito-ohjelma henkilöille, jotka etsivät, katsovat ja jakavat lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa todistavaa kuvamateriaalia (child sexual abuse material, CSAM).

ReDirection projektin on rahoittanut End Violence Against Children.

“Hankkeessa kohdistetaan ennaltaehkäiseviä toimia ja tutkimusta ensisijaisesti sinne, missä ongelma on pahin – Tor-verkon alustoilla. Kehitettävä ReDirection-ohjelma antaa uudenlaisen keinon ennaltaehkäistä seksuaaliväkivallan uhriksi joutuneiden lasten joutumista uudelleen uhrin asemaan. Tavoitteena on myös vähentää laittoman kuvamateriaalin käyttöä.”

Nina Vaaranen-Valkonen

Toiminnanjohtaja, erityisasiantuntija, Suojellaan Lapsia ry

ReDirection

"Tutkimuksessa todettiin, että monet niistä, jotka katsovat lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa todistavaa kuvamateriaalia, ovat myös kohonneessa riskissä ottaa suoraan yhteyttä lapsiin verkossa."

Hankkeen rahoittaa:

Hankkeen rahoittaja End Violence Against Children on globaali organisaatio, joka toimii YK:n kestävän kehityksen tavoitteen 16 mukaisesti lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan.

Tuoreimmat ReDirection-uutiset

1/3

Viimeaikaiset ReDirection-julkaisut

1/3
bottom of page