top of page
  • Protect Children

Uusi #ReDirection-tutkimus venäjänkielisistä vastaajista

TIEDOTE 15.02.2023


Suojellaan Lapsia ry:n uusi tutkimus tarjoaa ennennäkemätöntä tietoa lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten torjumiseksi. Suojellaan Lapsia ry on kerännyt ainutlaatuista tietoa lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa todistavan kuvamateriaalin venäjänkielisistä käyttäjistä.

Suojellaan Lapsia ry:n uusi tutkimus ”Russian Speaking CSAM Users in the Dark Web” on tuotettu osana ReDirection hanketta ja se täyttää valtavaa tietovajetta, sillä arviolta noin 258 miljoonaa ihmistä ympäri maailmaa puhuu venäjää ja kieli on Internetin toiseksi käytetyin kieli. Myös venäjänkieliset ”.ru” verkkodomainit ovat eniten käytettyjä sivustoja lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa todistavan kuvamateriaalin (CSAM) levittämiseen. Suojellaan Lapsia asiantuntijoiden tuottama määrällinen ja laadullinen tutkimusanalyysi venäjänkielisistä CSAM-käyttäjistä avaa kahden vuoden aikana kerätyn pimeän verkon venäjänkielisten tutkimuskyselyiden tuloksia. Tutkimusdata on kerätty anonyymisti eikä tutkimukseen vastanneiden kansallisuus tai maantieteellinen sijainti ole tiedossa. Vastauksia tulkitessa onkin tärkeä tiedostaa, että venäjän kieltä puhutaan laajalti ympäri maailmaa ja Eurooppaa ja sillä on virallisen kielen asema useissa maissa. Tutkimusraportti tarjoaa myös kontekstuaalista taustaa venäjän kieltä virallisesti käyttävistä suurimmista maista.


Tutkimuksen päätulokset osoittavat selkeän tarpeen tekijäpainotteiseen ennaltaehkäisyyn. Pimeän verkon anonyymiin tutkimukseen vastanneet venäjänkieliset CSAM käyttäjät kertoivat altistuneensa lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa todistavalle kuvamateriaalille jo lapsena, alle 18-vuotiaana. Sanoivat käytön eskaloituneen väkivaltaisesta aikuispornografiasta yhä raaempaan ja väkivaltaisempaan CSAM kuvamateriaaliin ja kertoivat, etteivät ole hakeneet apua laittoman kuvamateriaalin käytön lopettamiseksi.


ReDirection-kyselyihin voi vastata 21 kielellä ja vastauksia on tähän mennessä saatu lähes 22 000. Tutkimuskyselyihin vastanneista CSAM käyttäjistä suurimmat vastaajamäärät ovat englanti (N=13 390), espanja (N=1 658) ja venäjä (N=1 658). Tulokset osoittavat selkeän tarpeen eri kieliryhmiin painottuvalle tekijöihin kohdentuvalle ennaltaehkäisylle. Tutkimusraportti on jatkoa ReDirection-hankkeen laadukkaille julkaisuille: "Risk Factors for Child Sexual Abuse Material Users Contacting Children Online", "Darknet Online Communities of Child Sexual Abusers", "CSAM Users in the Dark Web: Protecting Children Through Prevention", "Pimeän verkon pimein puoli: lapseen kohdistuvan seksuaalisen väkivallan oikeuttaminen pedofiilien verkkoyhteisöissä" ja kansalliselle tutkimuskatsaukselle "Lapsiin kohdistuvan seksuaalisen väkivallan verkkorikokset Suomessa".


“Venäjän kieli on internetin toiseksi käytetyin kieli ja ”.ru” domaineja käyttävät sivustot johtavat lapseen kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa todistavan kuvamateriaalin levittämistä. Maailmanlaajuisesta ongelmasta huolimatta meillä ei ole riittävästi tietoa venäjänkielisistä CSAM käyttäjistä, vaikka venäjän kieltä käyttäjä on yli 250 miljoonaa. Tutkimusraporttimme tarjoaa ainutlaatuista tietoa lapsiin kohdistuvan seksuaalirikosten ennaltaehkäisemiseksi” painottaa Nina Vaaranen-Valkonen, Toiminnanjohtaja, eritysasiantuntija SuojellaanLapsia ry.


Suojellaan Lapsia ry kääntää ReDirection omahoito-ohjelman venäjäksi vahvistaakseen verkkovälitteisten lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten ennaltaehkäisyä ja tukeakseen venäjänkielisiä CSAM-käyttäjiä lopettamaan laittoman kuvamateriaalin käytön.


Lisätietoja


Suojellaan Lapsia ry on ainoa järjestö Suomessa, jonka päivittäinen työ keskittyy kansallisesti ja kansainvälisesti yksinomaan lapsiin kohdistuvan seksuaalisen häirinnän, houkuttelun ja seksuaaliväkivallan ennaltaehkäisyyn. Uusi tutkimus on osa ReDirection-hanketta, jota rahoittaa Safe Online, End Violence Against Children rahasto. Safe Online on investoinut yli 71 miljoonaa dollaria 89 eri projektiin ympäri maailmaa luodakseen turvallisemman internetin lapsille.Nina Vaaranen-Valkonen Interviews in Finnish, English Toiminnanjohtaja, erityisasiantuntija, Psykoterapeutti +358 40 747 8829 nina.vaaranen-valkonen@suojellaanlapsia.fi


Tegan Insoll Interviews in English Head of Research, Specialist +358 40 081 0020 tegan.insoll@suojellaanlapsia.fi


Valeriia Soloveva Interviews in English, Russian Junior Specialist +358 40 081 0044 valeriia.soloveva@suojellaanlapsia.fi

Comentarios


bottom of page