top of page
  • Protect Children

Tutkimus varoittaa: CSAM- käyttäjät ottavat yhteyttä lapsiin katsottuaan kuvamateriaalia

Päivitetty: 15. heinäk. 2022

TIEDOTE


Suojellaan Lapsia ry uuden tutkimuksen mukaan lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa todistavan kuvamateriaalin (Child Sexual Abuse Material, CSAM) käyttäjät ovat vaaraksi lapsille ja merkittävässä riskissä syyllistyä lapsen houkutteluun seksuaalisiin tekoihin eli ”groomingiin” ja verkkovälitteisiin seksuaalirikoksiin. Tutkimus osoittaa välittömän tarpeen tehostaa CSAM-kuvamateriaalin nopeaa poistamista verkosta.


Uusi vertaisarvioitu tutkimus “Risk Factors for Child Sexual Abuse Material (CSAM) Users Contacting Children Online: Results from an Anonymous Multilingual Survey on the Dark Web” julkaistiin tänään Stanford Internet Observatory’s Journal of Online Trust & Safety -tieteellisessä julkaisussa (https://tsjournal.org/index.php/jots/issue/current). Kyseessä on ainutlaatuinen ja laaja tieteellinen tutkimus pimeän verkon CSAM käyttäjistä. Tutkimus on toteutettu osana Suojellaan Lapsia ry:n ReDirection projektia, jota rahoittaa YK:n aloitteesta perustettu End Violence Against Children. Tutkimus perustuu Suojellaan Lapsia ry:n pimeässä verkossa toteutettuun Help us to help you -kyselytutkimukseen, missä lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa todistavaa kuvamateriaalia etsiviltä ja käyttäviltä henkilöiltä kysyttiin heidän ajatuksistaan, tunteistaan ja käyttäytymisestään CSAM käyttöön liittyen. Kyseessä on ainutlaatuinen ja laaja tieteellinen tutkimus pimeän verkon CSAM käyttäjistä. Datan kerääminen aloitettiin joulukuussa 2020 ja vastauksia CSAM käyttäjiltä on tähän mennessä jo yli 15 000.

“Verkkovälitteisen lapsiin kohdistuvan seksuaaliväkivallan ja riiston sekä ihmiskaupan kasvu on pysäytettävä. Meidän on tehtävä kaikkemme lasten suojelemiseksi. Tutkimustuloksemme antavat vahvan tieteellisen pohjan vaatia nopeita toimia lasten suojelemiseksi verkossa” painottaa Suojellaan Lapsia ry:n asiantuntija ja tutkija Tegan Insoll.

Tutkimus osoittaa, että ”monet CSAM käyttäjät lähestyvät netissä lapsia katseltuaan CSAM kuvamateriaalia ja vielä suurempi osa vastaajista kertoo pelkäävänsä, että kuvamateriaalin käyttö johtaa heidät muihin laittomiin tekoihin ja seksuaalirikoksiin lasta tai muita henkilöitä kohtaan”. Akateeminen tutkimus vahvistaa, että CSAM-materiaalin käyttäjät ovat vaaraksi lapsille ja merkittävässä riskissä syyllistyvä lapsen houkutteluun seksuaalisiin tekoihin eli ”groomingiin” ja verkkovälitteisiin seksuaalirikoksiin.

“Meillä on erittäin vahva, tieteelliseen tutkimukseen perustuva viesti päättäjille. Tarvitsemme välittömiä ja tehokkaampia toimia lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa todistavan kuvamateriaalin poistamiseksi verkosta. Lapset eivät voi odottaa” painottaa Suojellaan Lapsia ry:n kansainvälisen rikoslain asiantuntija Anna Ovaska.

Tutkimustulokset osoittavat yksittäisiä riskitekijöitä, jotka lisäävät merkittävästi CSAM käyttäjien riskiä grooming rikoksiin. Yksi merkittävä riskitekijä on väkivaltakuvamateriaalin käytön määrä. Tutkimustulosten mukaan päivittäiseen CSAM käyttöön liittyy merkittävästi kohonnut riski verrattuna viikoittaiseen, kuukausittaiseen tai satunnaiseen käyttöön. Toinen merkittävä riskitekijä on erityisen raa’an CSAM käyttö, kuvien ja videoiden, missä uhreina ovat vauvaikäiset tai taaperoikäiset lapset. Myös henkilön yhteydenpito muihin CSAM käyttäjiin lisää riskiä syyllistyä lapsiin kohdistuviin seksuaalirikoksiin.


WeProtect Global Alliancen vaikuttamistyön erityisasiantuntija Chloe Setter kommentoi uusia tutkimustuloksia

"Lapset kohtaavat digitaalisessa arjessaan merkittäviä riskejä ja Suojellaan Lapsia ry:n tutkimustulokset ovat yhtenäisiä meidän toteuttamien uusien kyselytulostemme kanssa. Kyselyymme vastaajista kolmannes kertoi saaneensa lapsuudessaan ahdistavia pyyntöjä seksuaalisiin tekoihin ja ReDirection tutkimustulokset lisäävät ymmärrystämme CSAM käyttäjistä, mikä on tärkeä huomioida, kun vahvistamme lasten suojelemista verkossa”.

Suojellaan lapsia ry vaatii tehokkaampia toimia lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa todistavan kuvamateriaalin poistamiseksi. Seksuaaliväkivallan kohteeksi joutuneet lapsiuhrit, joihin kohdistunut väkivalta on kuvattu digitaaliseksi kuvatallenteeksi ja levitetty verkkoon, joutuvat yhä uudestaan uhrin asemaan, kun heidän kuviaan katsotaan ja jaetaan verkossa uudestaan käytettäväksi. Yhdistys painottaa, että uhrien toistuva vahingoittamisen kierre on katkaistava. Suojellaan Lapsia tekee vahvaa kansainvälistä yhteistyötä CSAM rikosten uhreiksi joutuneiden lasten auttamiseksi. Yhdistys on osa Canadian Centre for Child Protection johtamaa Project Arachnid verkostoa. Suojellaan Lapsia asiantuntijat ovat luokitelleet yli 800 000 yksittäistä CSAM kuvaa ja videota kuvien nopeaksi poistamiseksi verkosta.

“Meidän työmme ansiosta on lähtenyt jo yli puoli miljoonaa (572 000) CSAM kuvan poistopyyntöä verkkosivustojen ylläpitäjille. Teknologiayhtiöiden on priorisoitava lasten oikeudet ja meidän tulee hyödyntää tehokkaimpia olemassa olevia keinoja, kuten Project Arachnidia, lapsiuhrien kuvien poistamiseksi verkosta”, painottaa Suojellaan Lapsia ry:n toiminnanjohtaja ja erityisasiantuntija Nina Vaaranen-Valkonen.

Lapsiin kohdistuvan seksuaaliväkivallan ennaltaehkäisy tarvitsee onnistuakseen myös tekijöille kohdennettuja ennaltaehkäiseviä toimia. Niille CSAM käyttäjille, jotka haluavat lopettaa kuvamateriaalin käytön tulee tarjota matalan kynnyksen tukea. Tutkimustulosten mukaan yli puolet kyselyyn vastanneista CSAM käyttäjistä haluaisi lopettaa käytön, mutta he kertovat olevansa keinottomia. Suojellaan Lapsia on kehittänyt matalankynnyksen anonyymin ReDirection omahoito-ohjelman henkilöille, jotka haluavat lopettaa laittoman kuvamateriaalin käytön. Alustava palautteet ohjelmasta ovat rohkaisevia: noin 60 % kysymykseen vastanneista omahoito-ohjelman käyttäjistä kertoi vähentäneensä CSAM-materiaalin käyttöä tai lopettaneensa sen kokonaan ReDirection omahoito-ohjelman avulla. 

Suojellaan Lapsia ry. Suojellaan Lapsia ry. on voittoa tavoittelematon yhdistys, joka keskittyy laajasti ennaltaehkäisemään lapsiin kohdistuva seksuaalista häirintää, houkuttelua ja seksuaaliväkivaltaa. Työmme noudattaa kansainvälisiä lastenoikeuksien sopimuksia sekä kansallista Väkivallaton Lapsuus - toimenpidesuunnitelmaa (2020-2025).


Yhdistys palkittiin helmikuun 2022 lopussa rohkeasta, peräänantamattomasta ja vaikuttavuusperusteisesta työstään lasten suojelemiseksi seksuaaliväkivallalta. Järjestö on nyt osa Child10 2022 verkostoa ja vastaanotti Ruotsin kuningatar Silvialta merkittävän tunnustuksen sekä rahallisen palkinnon työstään lasten suojelemiseksi.

Comments


bottom of page