top of page
  • Protect Children

SL ry mukana merkittävässä Euroopan laajuisessa kolmevuotisessa 2PS- konsortiohankkeessa

TIEDOTE


Eurooppa vahvistaa lapsiin kohdistuvan seksuaaliväkivallan ennaltaehkäisyä – Suojellaan Lapsia ry mukana merkittävässä Euroopan laajuisessa kolmevuotisessa (2022 – 2025) konsortiohankkeessa lapsiin kohdistuvan seksuaaliväkivallan ennaltaehkäisemiseksi


Suojellaan Lapsia ry ja Suomen Sisäministeriö ovat mukana laajassa kolmivuotisessa (2022 – 2025) lapsiin kohdistuvan seksuaaliväkivallan ennaltaehkäisemiseen keskittyvässä Protect and Prevent Through Support (2PS) -konsortiohankkeessa. Hanketta rahoittaa Euroopan Unionin, Horizon Europe -Programme for Research and Innovation Actions (nro 101073949) ja sitä johtaa Polish Platform for Homeland Security – turvallisuustutkimukseen erikoistunut järjestö. Hankkeessa on 20 virallista kumppania 14 Euroopan eri maasta, Suomi mukaan lukien.


Euroopan laajuinen 2PS konsortiohanke on koonnut yhteen merkittävän määrän huippuasiantuntijoita kehittämään ja arvioimaan lapsiin kohdistuvan seksuaaliväkivallan ennaltaehkäisyn keinoja Euroopassa. Hankkeen laaja-alaiseen yhteistyöhön osallistuu esimerkiksi poliiseja, psykologeja, seksologeja ja psykoterapeutteja niin kansallisista tukipalveluista, yliopistoista, poliisiorganisaatioista kuin sairaaloiden poliklinikoilta. Hankkeessa työskentelee myös useita lainvalvontaviranomaisia, teknologiakumppaneita, lakiasiantuntijoita sekä kansalaisjärjestöjen erityisasiantuntijoita. Hanke tukee poliisin ja syyttäjäviranomaisten työtä.


2S- hanke kokoaa yhteen ja kehittää Euroopan palveluita ja tukimuotoja erityisesti henkilöille, jotka ovat riskissä syyllistyä lapsiin kohdistuviin seksuaalirikoksiin. Lähtökohta on erityisesti kehittää tekijälähtöistä ennaltaehkäisyä ja kohdistaa toimia henkilöihin, jotka ovat merkittävässä riskissä syyllistyä lapsiin kohdistuviin seksuaalirikoksiin, mutta eivät vielä ole rikosta tehneet. Hankkeessa kehitetään ja arvioidaan palveluja myös uusintarikollisuuden torjumiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi. Erityistä huomioita kiinnitetään myös tilastollisesti kasvavan ja pahenevan seksuaalirikollisuuden ongelman ennaltaehkäisyyn; verkkovälitteisiin lapsiin kohdistuviin seksuaalirikoksiin ja lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa todistavan kuvamateriaalin (child sexual abuse material - CSAM) käyttöön.


Ensisijaisena tavoitteena on vahvistaa Euroopan toimia lapsiin kohdistuvan seksuaaliväkivallan ennaltaehkäisemiseksi ja lasten suojelemiseksi.

Lisätietoja 2PS konsortiohankkeen jäsenistä EU:n CORDIS.-sivustolta.


Lisätiedot

Suojellaan Lapsia ry

Nina Vaaranen-Valkonen, toiminnanjohtaja, erityisasiantuntija, psykoterapeutti.

nina.vaaranen-valkonen(at)suojellaanlapsia.fi, p. 040 747 8829

Comments


bottom of page