top of page
  • katariinaleivo

Sinä Riität™ verkkovälitteiset rikokset -vertaistukiryhmä huoltajille alkaa syyskuussa

AJANKOHTAISTA

Kenelle ryhmä on tarkoitettu?

Sinä Riität™ - verkkovälitteiset rikokset vertaistukiryhmä on tarkoitettu vanhemmille ja huoltajille, joiden lapsi on alle 18-vuotiaana joutunut uhriksi seksuaalirikokseen, johon liittyy verkkovälitteinen elementti. Verkkovälitteisellä elementillä tarkoitetaan, että koko tai osa seksuaaliväkivallasta lasta kohtaan tapahtuu verkkoympäristöissä. Esimerkiksi verkkovälitteinen houkuttelu seksuaaliseen tekoon, eli grooming- prosessi, tai seksuaaliväkivalta, joka on tapahtunut reaalimaailmassa, mutta josta on olemassa kuvamateriaalia, jota levitetään verkkovälitteisesti.


Mikä ryhmä tavoite on?

Sinä Riität™-vertaistuellisen toiminnan tavoitteena on vahvistaa vanhempien ja huoltajien jaksamista ja pystyvyyttä lapsen tukemiseen pitkän rikosprosessin ajan. Ryhmään osallistuminen tarjoaa vertaistukea turvallisessa ja luottamuksellisessa ympäristössä muiden samankaltaisessa elämäntilanteessa olevien kanssa. Ryhmä on ammatillisesti ohjattua vertaistukea; ryhmää ohjaavat Suojellaan Lapsia erityisasiantuntijat.
Miksi erillinen vertaistukiryhmä verkkovälitteisten seksuaalirikosten uhriksi joutuneiden huoltajille?

Seksuaaliväkivaltaa todistavan kuvamateriaalin olemassaolo voi aiheuttaa uhrille mm. tunnetta trauman jatkumisesta ja uudelleenuhriutumista, pelkoa ja ahdistusta sekä häpeää ja syyllisyttä, mikä voi entisestään vaikeuttaa traumasta toipumista. Kanadan lastensuojelukeskuksen (Canadian Centre for Child Protection) selvityksen mukaan lähes 70 % lapsuudessaan verkkovälitteisen seksuaaliväkivallan uhriksi joutuneista oli huolissaan siitä, että joku tunnistaisi heidät seksuaaliväkivaltaa todistavan kuvamateriaalin vuoksi.


Sinä Riität™ - verkkovälitteiset rikokset vertaistukiryhmässä käsitellään muiden yleisempien aiheiden lisäksi verkkovälitteisiin rikoksiin liittyviä aiheita, mikä tukee huoltajan omaa toipumista ja vanhemmuutta, ja sitä kautta myös verkkovälitteisen seksuaaliväkivallan uhriksi joutuneen lapsen toipumista.Sisältövaroitus: Videon aihe ja sisältö voivat ahdistaa ja/tai herättää katsojissa voimakkaita tunteita.

コメント


bottom of page