top of page
  • Protect Children

ReDirection tutkimuksemme pimeässä verkossa paljastaa ennennäkemätöntä tietoa CSAM- käyttäjistä

Päivitetty: 15. heinäk. 2022

TIEDOTE


Suojellaan Lapsia ry:n Help us to help you (Auta meitä auttamaan)- kyselyyn vastattu jo yli 7000

kertaa. Hanke on osa kaksivuotista ENDViolence Against Children:in rahoittamaa ReDirection

projektia.Suojellaan Lapsia ry:n innovatiivinen ReDirection projekti ennaltaehkäisee verkkovälitteisiä lapsiin kohdistuvia seksuaalirikoksia, erityisesti lapseen kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa todistavan kuvamateriaalin (CSAM) tuottamista, käyttöä ja jakamista. Suojellaan Lapsia on kerännyt ennennäkemätöntä tutkimustietoa pimeässä verkossa toteutetusta tutkimuksestaan. ReDirection tutkimus koostuu kahdesta kyselystä: Help us to help you ja No need for Help, joihin on vastattu jo yli 7000 kertaa. Help us to help you kysely perustuu kognitiiviseen käyttäytymisteoriaan ja selvittää CSAM-kuvamateriaalin käyttäjiltä heidän ajatuksiaan, tunteitaan ja käytöstään kuvamateriaalin käyttöön liittyen.


”ReDirection kyselymme on itsessään toiminut interventiona monelle CSAM-väkivaltamateriaalin käyttäjälle. Vastausten perusteella kyselyyn vastaaminen on tarjonnut monelle uuden tavan arvioida omaa käyttäytymistä, ajatuksia ja tunteita CSAM-väkivaltamateriaaliin liittyen.” Anna Ovaska, Lainopillinen Asiantuntija.

Suojellaan Lapsia tuottaa yhdessä Rikoseuraamuslaitoksen koulutuskeskuksen psykologi Nina Nurmisen ja psykologi, psykoterapeutti Mikko Ylipekan kanssa uuden anonyymin ReDirection- omahoito-ohjelman henkilöille, jotka käyttävät lapsen seksuaaliväkivaltaa todistavaa kuvamateriaalia. Ohjelma pohjautuu vahvasti seksuaalirikollisille jo kehitettyyn ja käytössä olevaan manualisoituun UUSI SUUNTA-ohjelmaan© sekä Help us to help you-kyselytutkimuksen tuloksiin.


”Systemaattinen tutkimus rikollisten toiminnasta pimeässä verkossa on ensiarvoisen tärkeää taistelussa lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa vastaan.” Salla Huikuri Poliisiammattikorkeakoulusta VTT, tutkija, projektipäällikkö.

Tutkimuskysely paljastaa, että noin 70 % vastaajista oli nähnyt lapseen kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa todistavaa kuvamateriaalia ensimmäisen kerran alle 18-vuotiaina. Lisäksi peräti 40 % vastaajista oli nähnyt lapseen kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa todistavaa kuvamateriaalia ensimmäisen kerran alle 13-vuotiaana.Kyselyn tulokset osoittavat myös, että noin 45 % vastanneista käyttää lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa todistavaa kuvamateriaalia 4–13-vuotiaista tytöistä ja noin 20 % vastanneista 4-13-vuotiaista pojista.


“ReDirection-ohjelman tavoitteena on vähentää laittoman kuvamateriaalin käyttöä. Se antaa myös uudenlaisen keinon ennaltaehkäistä seksuaaliväkivallan uhriksi joutuneiden lasten joutumista uudelleen uhrin asemaan.” toteaa Suojellaan Lapsia toiminnanjohtaja, erityisasiantuntija, psykoterapeutti Nina Vaaranen-Valkonen.

Alustavat tutkimukset osoittavat myös, että noin 50% vastaajista halusi jossain määrin lopettaa CSAM:n käytön, siinä onnistumatta. Suurin osa, noin 60% vastaajista, ei ole koskaan kertonut toiminnastaan kenellekään.


“Tulokset osoittavat, että vaikka monet CSAM-käyttäjät ovat motivoituneita muuttamaan toimintaansa, he eivät ole kyenneet siihen. Tutkimustulokset osoittavat todellisen tarpeen ReDirection omahoito-ohjelmalle." Tegan Insoll, Tutkimusassistentti.

Suojellaan Lapsia osallistui WePROTECT Global Alliance ja International Justice Mission’s Center to End Online Sexual Exploitation of Children:in järjestämään pyöreän pöydän erityisasiantuntijatapaamiseen. Tapaamisen innoittamana, Suojellaan Lapsia aloitti datankeruun myös reaaliaikaista lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa todistavasta “livestreamista”. Alustavat tutkimustulokset osoittavat jo lyhyessä ajassa äärimmäisen tarpeellista tietoa.


Mitä enemmän tiedämme CSAM käyttäjistä, sen vahvemmin voimme ennaltaehkäistä lapsiin kohdistuvia seksuaalirikoksia.


Lisätietoja ja haastattelupyynnöt:


Nina Vaaranen-Valkonen, Toiminnanjohtaja, Erityisasiantuntija, Psykoterapeutti

Nina.vaaranen-valkonen@suojellaanlapsia.fi +35840 7478829


Anna Ovaska, Lainopillinen asiantuntija

Anna.ovaska@suojellaanlapsia.fi +35840 081 0020


Comments


bottom of page