top of page
  • Anna Ovaska

Merkittävä lakimuutos astuu voimaan

Päivitetty: 15. heinäk. 2022

AJANKOHTAISTA


Suojellaan Lapsia ry. lausui lasten ja nuorten kanssa työskentelevien henkilöiden rikostaustan selvittämistä koskevan lain muuttamisesta. Merkittävä muutos lakiin astuu voimaan tänään, 1.8.2021.


Ennen tämänpäiväistä lakimuutosta, työnantajalla ei ole ollut oikeutta tarkastaa lasten kanssa lyhytaikaisesti työskentelevän henkilön rikostaustaa. Uusi lakimuutos ei toki velvoita työnantajaa tarkastamaan rikostaustaa alle kolmen kuukauden mittaisissa työsuhteissa, mutta oikeuttaa tähän. ”Lakimuutos on todella merkittävä” toteaa Suojellaan Lapsia ry:n lainopillinen asiantuntija Anna Ovaska. ”Uudistus vahvistaa lasten ja nuorten oikeuksien toteutumista ja vastaa myös paremmin Suomea velvoittavia kansainvälisiä lasten oikeuksien sopimuksia” Ovaska muistuttaa.


Työsuhteen keston ei tulisi vaikuttaa taustaselvityksen tarpeellisuuteen. ”Työntekijän ja lapsen välille saattaa muodostua luottamussuhde hyvinkin lyhyessä ajassa, jolloin myös lyhyt työsuhde saattaa sisältää riskin lapseen kohdistuvaan rikokseen” Suojellaan Lapsia ry:n toiminnanjohtaja, erityisasiantuntija, psykoterapeutti Nina Vaaranen-Valkonen painottaa.


Suojellaan Lapsia ry:n asiantuntijat jatkavat vahvaa vaikuttamistyötä lasten oikeuksien puolestapuhujina. ”Jatkuva vahva työmme lasten oikeuksien toteutumiseksi tuottaa konkreettisia tuloksia” Vaaranen-Valkonen iloitsee.

Commenti


bottom of page