top of page
  • Protect Children

Mediakasvatusta kuvataiteen keinoin

Päivitetty: 15. heinäk. 2022

BLOGIKIRJOITUS


Suojellaan Lapsia ry suunnitteli ja toteutti yhdessä helsinkiläisen kuvataidekoulun kanssa lapsille osallistavan, taiteen keinoin toteutettavan Rikotaan hiljaisuus kuvataiteella- medikasvatus-taidepajan. Lapsia osallistavaan ja taiteen keinoin toteutettavaan mediakasvatus- taidepajaan osallistui 6-14 vuotiaita lapsia. Alustuksen mediakasvatukseen piti erityisasiantuntija Nina Vaaranen-Valkonen ja taidekoulun opettaja ohjeisti lapset työskentelyyn.


Liikennevalomallia hyödyntänyt taidepaja-pilotti toteutettiin osana Suojellaan Lapsia ry:n digiturvataitoja taiteen keinoin vahvistavaa toimintaa. Ensisijaisen tavoite oli osallistaa lapsia ja tuoda heidän kokemuksensa ja äänensä esiin. Kuvataidepaja kannusti lapsia pohtimaan omaa turvallista mediankäyttöään liikennevalomallin avulla. Lapset kertoivat ja keskustelivat maalatessaan, minkälaiset asiat he kokivat omassa mediankäytössään vihreän valon asioiksi, mukaviksi ja sallituiksi ja toisaalta minkä asioiden kanssa heidän tulee olla varovaisia, keltaisen valon asiat. Lapset kertoivat ja maalasivat myös teoksiinsa punaisen valon asioita eli niitä mediasisältöjä, jotka olivat heille epämiellyttäviä, kiellettyjä tai pelottavia.Mediakasvatusteemainen taidepaja-pilotti osoitti selkeästi, että lapsilla on kokemusta ja tietoa netin mukavista, mutta myös riskeistä ja haitallisista sisällöistä. Keskustelussa tuli esiin niin mukava mediankäyttö kuten online pelaaminen, videoiden katsominen ja haasteet sekä toisaalta erilaiset kiertokirjeet, tuntemattomien kontaktipyynnöt ja kummitustarinoihin verrattavissa olevat netissä liikkuvat tarinat sekä muu ahdistava sisältö. Keskustelua käytiin myös ikärajoista ja niiden noudattamisen tärkeydestä sekä avun pyytämisestä omalta vanhemmalta tai muilta turvallisilta aikuisilta.

Kuvataidepajassa pilotoitu liikennevalomalli löytyy nyt myös Turvallisesti digiliikenteessä projektin uusilta nettisivuilta. Liikennevalomallista tullaan tuottamaan ammattikasvattajille opetusmoduuli, mutta sitä voi jo nyt hyödyntää osana mediakasvatuskeskustelua niin vanhemmat kuin lasten parissa toimivat ammattilaiset. Liikennevalomallista löytyy myös lasten versio, jonka avulla lapset voivat itse pohtia omaa mediankäyttöään ja tunnistaa käytön hyötyjä sekä toisaalta haittoja ja riskejä.

Turvallisesti digiliikenteessä projektissa tuotetaan 1,5 vuoden aikana tehtävämoduuleja varhaiskasvatuksen, koulun sekä kotien mediakasvatuksen tueksi. Ammattilaisille suunnatut mediakasvatussisällöt tulevat sisältämään erilaisia helposti käyttöön otettavia tehtävämoduuleita, jotka pohjautuvat ajankohtaisiin teemoihin ja näkökulmiin lasten turvallisesta mediankäytöstä ja digiturvataidoista.

Rikotaan hiljaisuus kuvataitella -työpajapilottia käytetään pohjana Turvallisesti digiliikenteessä moduulien tuottamisessa kaikille kuvataideopettajille.Komentarze


bottom of page