top of page
  • Protect Children

Seksuaalirikosten kohteeksi joutuneiden lasten vanhemmat jäävät liian usein vaille tukea – Lotta Svärd Säätiö jatkaa Suojellaan Lapsia ry:n Sinä Riität™ -ryhmien rahoittamista

LEHDISTÖTIEDOTE


Helsinki - 10.06.2024


Lotta Svärd Säätiö jatkaa Suojellaan Lapsia ry:n Sinä Riität™ vertaistukiryhmän rahoittamista ja tuellaan mahdollistaa ryhmien jatkamisen syksyllä 2024. Sinä Riität™ vertaistuki tarjoaa konkreettista tukea ja käytännön neuvoja vanhemmille, joiden lapsi on joutunut seksuaalirikoksen kohteeksi. Lotta Svärd Säätiö on erittäin tyytyväinen ja haluaa jatkaa kriisin kohdanneiden suomalaisten perheiden tukemista.  

”On valitettavaa, että Suojellaan Lapsia ry ei useista yrityksistä huolimatta ole saanut valtiolta rahallista tukea ja halusimme säätiönä toimia. On äärimmäisen tärkeää tarjota kriisin kohdanneille perheille tukea vanhempien kohdatessa näin järkyttävän rikoksen”, painottaa Lotta Svärd Säätiön toiminnanjohtaja Anne Nurminen


”Arvostamme Suojellaan Lapsia ry:n kokonaisvaltaista tutkimukseen pohjautuvaa työtä lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten ennaltaehkäisemiseksi erityisesti digitaalisissa ympäristöissä. Yhdistyksen toiminta on saanut maailmalta useamman palkinnon tärkeästä työstään ja haluamme olla tukemassa tätä tärkeää toimintaa”, jatkaa Nurminen

 

Lotta Svärd Säätiön Suojellaan Lapsia ry:lle antamalla lahjoituksella järjestetään syksyn 2024 Sinä Riität™ -vertaistukiryhmät. 

 

”Olemme äärimmäisen kiitollisia rahoituksen jatkumisesta, koska se mahdollistaa Sinä Riität™ -vertaistukiryhmien jatkamisen. Meidän tulee tukea vanhempia ja perheitä tässä usein heidän elämänsä vaikeimmassa hetkessä. Kokemus vertaistuesta ja siitä, ettei ole yksin tässä järkyttävässä tilanteessa on jo helpottavaa.”, kertoo Suojellaan Lapsia ry:n toiminnanjohtaja Nina Vaaranen-Valkonen.  

 

”Osa vanhemmista joutuu edelleen jonottamaan vertaistukiryhmään pääsyä todella pitkään. Tukemalla vanhempia tuemme koko perhettä ja ennen kaikkea se välittyy seksuaaliväkivaltaa kokeneen lapsen toipumiseen”, jatkaa Vaaranen-Valkonen.  

 

Oman lapsen joutuminen seksuaalirikoksen kohteeksi on vanhemmalle järkyttävä uutinen ja kriisi. Kun vanhempi saa tietoa ja tukea lapseen kohdistuneesta seksuaaliväkivaltatraumasta sekä käytännön ohjeistusta ja vertaistukea se auttaa jaksamaan valitettavasti jopa vuosia kestävissä rikosprosesseissa. Vanhemman ja vanhemmuuden tukeminen kriisissä ovat suoraan yhteydessä lapsen parempaan toipumiseen seksuaaliväkivallasta. Sinä Riität™ -vertaistukiryhmiä on järjestetty jo vuodesta 2021 alkaen ja niiden tarve on suuri.  

 

Lue lisää: 


 

MyFriendToo selkeää tietoa ja ohjeistusta nuorille tilanteissa, missä he saavat tietää ystävänsä joutuneen seksuaaliväkivallan uhriksi. 

 

Lisätietoja:  

Lotta Svärd Säätiö 

Anne Nurminen, toiminnanjohtaja 

+358 44 744 2020 

 

Suojellaan Lapsia ry  

Nina Vaaranen-Valkonen 

+ 358 40 747 8829 

 

 

Lotta Svärd Säätiö on 1921–44 toimineen lottajärjestön huolto- ja avustustyön suora perillinen. Syksyllä 1944 lotat perustivat Suomen Naisten Huoltosäätiön jatkamaan lottajärjestön huolto- ja avustustyötä. Vuonna 2004 huoltosäätiön nimi muutettiin Lotta Svärd Säätiöksi.   

 

Lotta Svärd Säätiö toteuttaa tehtäväänsä lottajärjestössä palvelleiden naisten laatimien sääntöjen puitteissa huolto- ja avustustyön parissa, avustamalla naisten koulutusta toimimaan kriisitilanteissa ja tekemällä näkyväksi ammatillisen museotyön kautta lottajärjestössä toimineiden naisten työn merkitystä suomalaisen yhteiskunnan rakentamisessa.  Säätiön toimipaikka sijaitsee Helsingissä ja Lottamuseo Tuusulassa. Lue lisää: www.lottasaatio.fi ja www.lottamuseo.fi 

 

Suojellaan Lapsia ry on Helsingissä sijaitseva voittoa tavoittelematon yhdistys. Suojellaan Lapsia ry ennaltaehkäisee lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa, häirintää ja houkuttelua kokonaisvaltaisesti, tutkimuspohjaisin menetelmin ja keinoin.    

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page