top of page
  • Protect Children

Lapsiin kohdistuva väkivalta ja kaltoinkohtelu: Euroopan neuvostohaluaa korvauksia uhreille

LEHDISTÖTIEDOTE


Euroopan neuvosto haluaa tutkia, pyytää virallisesti anteeksi ja maksaa korvauksia niille eurooppalaisille lapsiuhreille, jotka ovat selvinneet kokemastaan väkivallasta valtiollisissa tai uskonnollisissa instituutioissa.


Euroopan neuvosto, johon kuuluu 46 valtiota ja yli 600 miljoonaa kansalaista äänesti tänään ja antoi tukensa käsitellä aiempia lapsiin kohdistuvia väkivaltatapauksia Sveitsin mallin mukaisesti. Väkivallan uhriksi lapsena joutuneiden kärsimykset tulisi virallisesti tunnustaa jokaisessa jäsenvaltiossa ja asianomaisten tulisi saada korvaus riippumatta rikosten vanhentumisajoista. Euroopan neuvoston parlamentaarinen yleiskokous kehottaa kaikkia jäsenvaltioita tutkimaan lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa niin julkisissa, yksityisissä kuin uskonnollisissa instituutioissa ja luomaan edellytykset uhreille kertoa kokemastaan seksuaaliväkivallasta. Euroopan neuvoston merkittävät suositukset vastaavat sveitsiläisen Guido Fluri -säätiön käynnistämän eurooppalaisen oikeusaloitteen vaatimuksia.


"Ne, jotka sivuuttavat menneisyyden lapsiin kohdistuneet väkivallan teot eivät voi tehokkaasti ennaltaehkäistä tämän päivän eikä huomisen väkivallan tekoja", toteaa sveitsiläinen raportoija Pierre-Alain Fridez Euroopan neuvoston parlamentille. "Me emme saa Euroopassa koskaan enää sulkea silmiämme lapsiin kohdistuvalle väkivallalle ja kaltoinkohtelulle, oli kyseessä sitten julkisissa, yksityisissä tai uskonnollisissa instituutioissa tapahtuneet väkivallan teot. Edellä mainittujen instituutioiden tulisi olla lapsille ensisijaisesti turvapaikkoja." Tämä argumentti vakuutti enemmistön ja tänään Euroopan neuvoston komissio antoi yksimielisen kannatuksensa raportille ja sen suosituksille. Euroopan parlamentin enemmistö puolsi myös kattavaa Euroopan laajuista lapsiin kohdistuvien väkivallan tekojen uudelleen arviointia Sveitsin mallin mukaisesti: Uhrien kärsimykset on tunnustettava kaikkialla Euroopassa ja tutkinta on suoritettava yksittäisissä maissa sisältäen väkivallan teot niin julkisissa, yksityisissä kuin uskonnollisissa instituutioissa ja laitoksissa, sijaishuollossa mukaan lukien huostaanotot ja pakkoadoptiot.


Sveitsin malliin perustuva uudelleenarviointi


Sveitsiläisen Guido Fluri -säätiön "Hyvitysaloite (Reparation Initiative)" johti valtiolliseen lakiin, joka keskittyy vääryyksien tunnustamiseen, tieteelliseen uudelleenarviointiin ja solidaarisuusmaksuihin. Aloitteen tuloksena valtio on käsitellyt yli 12 000 lapsuuden väkivaltakokemusta ja kaikki uhrit ja selviytyjät saivat solidaarisuusmaksun ja virallisen tunnustuksen kokemistaan vääryyksistä.


Sveitsissä onnistuneen hyvityksen seurauksena selviytyjien ryhmät ja lastensuojelujärjestöt eri puolilta Eurooppaa yhdistivät voimansa "Justice Initiative" -aloitteeseen ja kampanjoivat yhdessä vastaavanlaisen lakiesityksen puolesta Euroopan neuvostolle. Guido Flurin säätiö tuki jälleen hanketta vahvasti. "Se, että Euroopan neuvosto on päättänyt kattavasta uudelleenarvioinnista on suuri hetki kaikille selviytyjille Euroopassa. Eurooppalaisen yhteisön on tehtävä kaikkensa varmistaakseen, että lapsuudessaan väkivaltaa kokeneet uhrit saavat jonkinlaista oikeutta elinaikanaan”, toteaa hankkeen käynnistäjä Guido Fluri.


Euroopan neuvoston ratkaisu toimivana mallina


Euroopan neuvosto vaatii jäsenvaltiot arvioivat lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa ja kaltoinkohtelua valtiollisissa ja uskonnollisissa instituutioissa (Doc. 15889 - Report - Working document (coe.int). Tutkimuksen tulee olla kattava, sisältäen fyysisen, psyykkisen ja seksuaaliväkivallan sekä kaltoinkohtelun. Lapsiin kohdistuvan väkivallan mahdollistavat olosuhteet on arvioitava maakohtaisesti ja selvityksen tulee sisältää niin julkiset, yksityiset ja uskonnolliset instituutiot, sijaishuollon, mukaan lukien pakkoadoptiot ja – sterilisaatiot.


Viranomaisten on tämän jälkeen tunnustettava uhreille aiheutunut kärsimys ja tarjottava asianmukaista hoitoa seurausten lievittämiseksi. Viranomaisten on pyydettävä virallisesti anteeksi kaikilta uhreilta.


Uhreille myönnettävien korvausten tulee olla iästä riippumattomia: kaikille niille lapsille, jotka ovat joutuneet fyysisen, psyykkisen tai seksuaaliväkivallan uhriksi on virallisesti myönnettävä korvaus ilman määräaikarajoitetta. Aika väkivallanteon ja paljastumisen välillä ei saa olla peruste korvauksen epäämiselle. Myönnetyn korvauksen määrän on oltava huomattava ja oikeassa suhteessa aiheutuneeseen vahinkoon ja inhimilliseen kärsimykseen.


Valtioiden on käynnistettävä kattava väkivallan ennaltaehkäisy- ja toimenpideohjelma, johon sisältyy kaikkien lapsista huolehtivien instituutioiden ja lasten huostaanottotilanteiden valvonta. Väkivallan riskit tulee minimoida ja mahdollisten ongelmien havaitsemista tulee edistää siten, että mahdolliset väkivaltatapaukset tulevat ilmi mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.


Selviytyjät ja lastensuojelujärjestöt ympäri Eurooppaa iloitsevat Euroopan neuvoston päätöksestä. Tämä päätös on äärimmäisen tärkeä viesti jokaiselle seksuaaliväkivaltaa ja kaltoinkohtelua lapsuudessaan kokeneelle Eurooppalaiselle uhrille ja selviytyjälle. "Kaikesta seksuaaliväkivallasta jää pysyvät arvet. Uhrien tulisi saada enemmän oikeutta." – Meidän Äänemme, Selviytyjä –


Lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivallan vastaista työtä Suomessa johtava Suojellaan Lapsia, Protect Children Ry juhlii Euroopan neuvoston päätöstä. "Me seisomme jokaisen seksuaaliväkivaltaa lapsuudessaan kokeneen uhrin ja selviytyjän rinnalla. Riemuitsemme Euroopan neuvoston päätöksestä, joka on merkittävä jokaiselle lapsuudessaan seksuaaliväkivaltaa ja kaltoinkohtelua kokeneelle uhrille ja selviytyjälle. Tämä on askel kohti parempaa uhrien oikeuksien toteutumista”, painottaa Nina Vaaranen- Valkonen, Suojellaan Lapsia, Protect Children järjestön toiminnanjohtaja.


Justice Initiative ylläpitää keskuksia kymmenessä Euroopan maassa ja työ pohjautuu Euroopan neuvoston asiakirja-aineistoon. Keskukset toteuttavat kansallisia poliittisia tahoja aktivoivia kampanjoita neljän keskeisen tavoitteen pohjalta: Totuus, tunnustaminen, hyvittäminen ja ennaltaehkäisy. Justice Initiative -aloitteen viime vuoden merkittävimpiin saavutuksiin kuului yli puolen miljoonan kansalaisen allekirjoitusten toimittaminen Brysseliin uuden eurooppalaisen lainsäädännön tukemiseksi suojelemaan lapsia verkkovälitteiseltä seksuaaliväkivallalta.

 

Tiedustelut:


Suojellaan Lapsia, Protect Children ry

Nina Vaaranen-Valkonen, toiminnanjohtaja, erityisasiantuntija

+358 40747 8829


Anna Ovaska, lainopillinen asiantuntija

+ 358 4008 100 20Comentários


bottom of page