top of page
  • Matilda Sandvik

Lapsen oikeuksien viikko – Suojellaan lapsia ja edistetään lasten oikeuksien toteutumista yhdessä!

Päivitetty: 15. heinäk. 2022

BLOGIKIRJOITUS


Tällä viikolla vietetään lapsen oikeuksien viikkoa. Lapsen oikeuksien toteutuminen on meidän jokaisen vastuulla. Suojellaan Lapsia ry tekee vaikuttamistyötä kansallisesti ja kansainvälisesti. Edistääksemme lasten oikeuksia ja lapsen edun ensisijaisuutta olemme lausuneet tänä vuonna yhdeksän laajaa lausuntoa. Työmme pohjautuu vahvasti kansainvälisiin lapsen oikeuksien sopimuksiin sekä kansalliseen Väkivallaton lapsuus (2020-2025) toimenpidesuunnitelmaan.


Lapsilla on oikeus tietoon ja opastukseen (LOS Artikla 17). Olemme koonneet aineistopankkiimme merkittävän määrän maksuttomasti ladattavia lapsia opastavia materiaaleja mm. lapsille tärkeitä tunne- ja turvataitoja opettavia lastenkirjoja. Kuvaohjelmalain muutostarpeista antamassamme lausunnossa (01/2021) painotimme lapsen oikeutta ikä- ja kehitystasonsa mukaiseen tietoon. Lasten oikeus tulisi huomioida erityisesti, kun arvioidaan lasten turvallisuuden kannalta olennaista tietoa sisältävää materiaalia. Myös tehokkaampi ikärajojen valvonta erityisesti digitaalisten ympäristöjen osalta turvaa lasten oikeuksien toteutumisen kaikissa ympäristöissä.


Oikeus tietoon, opastukseen ja suojeluun ulottuu myös digiympäristöihin (General Comment no. 25)


Lasten arki on jo varhain digitalisoitunutta mutta heidän aivonsa eivät ole tehneet digiloikkaa. Lapset tarvitsevatkin ennen kaikkea aikuisten läsnäoloa ja ohjeistusta digiarjessaan. Kansallisen lapsistrategian toimeenpanosuunnitelmasta antamassamme lausunnossa (06/2021) painotimme lapsen oikeutta digiturvataitokasvatukseen jo varhaisessa vaiheessa. Turvallisesti Digiliikenteessä projektissamme olemme tuottaneet maksutonta digiturvataitomateriaalia niin koteihin kuin kouluihin. Kaikki materiaalit on suunnattu alkaen 5-vuotiaista lapsista 9-vuotiaisiin. Lapsilla on myös oikeus tulla kuuluiksi (LOS Artikla 12), ja lasten osallistaminen onkin keskeinen osa Turvallisesti Digiliikenteessä projektia.


Lapsilla on oikeus suojeluun kaikilta seksuaaliväkivallan muodoilta (LOS Artikla 34 & 35).


Yhdistyksemme ensisijainen tavoite on , ettei yksikään lapsi joutuisi seksuaalirikoksen kohteeksi. Teknologian jatkuva kehitys mahdollistaa valitettavasti kaiken hyvän lisäksi myös sen, että lapsiin kohdistuvia seksuaalirikoksia on yhä vaikeampi estää ja torjua. Myös seksuaaliväkivaltaa todistavan kuvamateriaalin (CSAM) levittämisen verkossa on merkittävästi lisääntynyt (Global Threat Assessment 2021) ja olemme ottaneet vahvasti kantaa lasten suojelemiseksi verkkovälitteisiltä seksuaalirikoksilta. Euroopan komissiolle antamassamme lausunnossa (04/2021) keskitymme painottamaan teknologian vahvempaan huomioimiseen lasten oikeuksien toteutumisessa. Painotimme myös tarvetta kestävään lainsäädäntöön, joka varmistaa lasten suojelun huolimatta teknologian nopeasta kehityksestä. ReDirection (2020-2022) projektimme tavoitteena on ennaltaehkäistä lapsiin kohdistuvia verkkovälitteisiä seksuaalirikoksia, erityisesti laittoman child sexual abuse material (CSAM) kuvamateriaalin tuottamista, käyttöä ja jakamista. Julkaisimme (09/2021) merkittävän tutkimusraportin pimeän verkon laittoman CSA kuvamateriaalin käyttäjistä sekä uuden anonyymin ReDirection -omahoito-ohjelman CSAM käyttäjille.


Loppuvuodesta antamamme lausunnot (09/10/2021) Suomen rikosvahinkolain sekä EU:n rikosuhridirektiivin muutostarpeista painottivat erityisesti lapsiuhrien oikeutta korvauksiin ja matalan kynnyksen psykososiaaliseen tukeen (LOS artikla 39). Painotimme myös tarvetta asettaa lapsen etu ensisijaiseksi lainsäädännössä (LOS Artikla 3 Kohta 1). Järjestämme vertaistuellista toimintaa vanhemmille ja huoltajille, joiden lapsi on joutunut seksuaalirikoksen kohteeksi. Työssämme korostuu huoltajien ja vanhempien jaksamisen ensisijaisuus lapsen ja koko perheen toipumisessa. Lausunnoissamme tuomme vahvasti esiin lapsiuhrin perheiden oikeuden tukeen ja korvauksiin.


Suojellaan lapsia ja edistetään lasten oikeuksien toteutumista yhdessä!

Comentários


bottom of page