top of page
  • Protect Children

Lainsäädäntömme tulee vahvemmin huomioida lapsiuhrien oikeudet

Päivitetty: 15. heinäk. 2022

MIELIPIDEKIRJOITUS

Me Suojellaan Lapsia ry:n asiantuntijat emme tue Hovioikeuden päätöstä lapsiin kohdistuneen seksuaalirikosvyyhdin tekijöiden tuomion alentamisesta. Katsomme päätöksen olevan lapsen oikeuksien vastainen. Haluamme nostaa erityisesti esiin tekojen laajuuden, lapsiuhrien iän ja kehitysvaiheen sekä tekijän luottamussuhteen uhreihin, minkä voidaan katsoa olevan peruste törkeälle tekomuodolle. Koemme, että lainsäädännön tulee vahvemmin huomioida lapsiuhrien oikeudet ja seksuaaliväkivallasta aiheutuva pitkäkestoinen kärsimys ja haitta.


Suomen seksuaalirikoslainsäädännön kokonaisuudistuksen osalta toivomme, että lapsiuhrit huomioidaan vahvemmin. Kannatamme Yhdysvalloissa voimaantullutta lakia (Amy, Vicky, and Andy Child Pornography Victim Assistance Act of 2018), joka takaa lapsiuhreille korvauksia, huomioiden erityisesti tekojen pitkäkestoisen haitallisuuden niissä seksuaalirikoksissa, joista on otettu, tallennettu ja levitetty digitaalinen kuvatallenne, ns. ”CSAM-rikokset”. (CSAM= child sexual abuse material, lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa todistava kuvamateriaali). Näissä rikoksissa lapset joutuvat toistuvasti uhrin asemaan, kun seksuaalirikoksista todistavaa kuvatallennetta jaetaan ja käytetään yhä uudestaan ja uudestaan.


Painotamme, että seksuaaliväkivaltaan syyllistyneiden miesten teot eivät tässäkään rikosvyyhdissä kohdistuneet ainoastaan lapsiin, jotka olivat tekohetkellä fyysisesti läsnä ja tekojen kohteena. Katsomme, että uhreina oli useampi lapsi, sillä tekijöiden hallusta takavarikoitiin tutkinnan yhteydessä myös merkittävä määrä (400h) laitonta lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa todistavaa kuvamateriaalia, kuvia ja videoita seksuaalirikoksista.


”Poliisi takavarikoi tutkinnassaan jopa 400 tuntia laitonta videomateriaalia. Poliisin mukaan osa kuvamateriaalista sisältää erittäin raakaa väkivaltaa.”


Teknologian jatkuva kehittyminen ei saa muodostua lain tulkinnan esteeksi

Katsomme, että lainsäädäntömme tulee vahvemmin huomioida myös niiden lasten oikeudet, joiden seksuaaliväkivalta on tallennettu digitaaliseksi kuvatallenteeksi ja mahdollisesti levitetty verkossa. Lastenoikeudet ja ihmisoikeudet koskevat myös kuvatallenteiden lapsiuhreja ja heidän oikeuksiaan. Katsomme, että rikoslainsäädäntömme tulee huomioida CSAM rikokset lapsiuhreille erityisen pitkäkestoisina ja haitallisina, mikä tulisi näkyä myös tekijöiden saamissa tuomioissa.


Suojellaan Lapsia ry tekee työtä lapsiin kohdistuvan seksuaalisen häirinnän, houkuttelun ja seksuaaliväkivallan ennaltaehkäisemiseksi. Teemme vahvaa vaikuttamistyötä niin kansallisesti kuin kansainvälisesti. Olemme lausuneet tänä vuonna yhdeksän laajaa lausuntoa lasten oikeuksien edistämiseksi. Työmme pohjautuu vahvasti kansainvälisiin lapsen oikeuksien sopimuksiin sekä kansalliseen Väkivallaton lapsuus (2020-2025) toimenpidesuunnitelmaan.


Teemme myös vahvaa työtä lapsiuhrien ja perheiden tukemiseksi sekä heidän äänensä ja viisauden esiin nostamiseksi. Osana Sinä Riität vertaistuellista toimintaamme julkaisimmeSinä Riität- podcastin. Tavoitteenamme on nostaa esiin lapseen kohdistuva seksuaalirikos väkivaltana koko perhettä kohtaan ja korostamme vanhempien psykososiaalisen tuen tarve.


Kuuntele Sinä Riität podcast täältä

コメント


bottom of page