top of page
  • Protect Children

”Koin oloni nähdyksi, arvostetuksi ja kohdatuksi järjestäjien, mutta myös muiden osallistujien toimesta”

BLOGIKIRJOITUS


Tapaaminen Helsingissä 


Järjestimme perjantaina 19. huhtikuuta Meidän äänemme- ryhmän tapaamisen Helsingissä. Tapaamiseen osallistui 18 lapsena seksuaaliväkivallan uhriksi joutunutta selviytyjää ympäri Suomen. 


Tapaamisen aikana pääsimme tutustumaan toisiimme ja selviytyjät jakoivat omia kokemuksiaan ja tuntemuksiaan aiheeseen liittyen. Yksi selviytyjä kommentoi tilaisuutta: ”koin oloni nähdyksi, arvostetuksi ja kohdatuksi järjestäjien, mutta myös muiden osallistujien toimesta”.  


Monet osallistujat toivoivat voivansa osallistua Suojellaan Lapsia ry:n vaikuttamistyöhön entistä vahvemmin ja kokivat merkitykselliseksi Meidän äänemme – ryhmän toiminnan: ”jokaisella askeleella me nousemme, vaikutamme asioihin, tuomme esiin niin kuin on tarkoitus puhua ääneen seksuaaliväkivallasta. Kiitos että saadaan olla yhdessä rakentamassa parempaa huomista.” 


Ryhmän tulevaisuus 


Osallistujat keskustelivat Meidän äänemme- toiminnan kehittämisestä ja tulevaisuuden suunnitelmista. Ehdotuslistalle nousivat esimerkiksi säännöllinen tapaaminen muiden ryhmäläisten kanssa, podcast- sarja, ammattilaisten koulutuksiin osallistuminen ja nuoriin kohdistettu ennaltaehkäisevä vaikuttamistyö. Ehdotukset syntyivät osallistujien halusta jakaa omaa ääntään ja viisauttaan lapsiin kohdistuvan seksuaaliväkivallan ennaltaehkäisemiseksi, hiljaisuuden rikkomiseksi ja uhriksi joutuneille suunnattujen tukimuotojen kehittämiseksi.  


Osallistujat antoivat tärkeitä kehitysideoita tulevaisuuden Meidän äänemme- toimintaa ja tapaamisia ajatellen ja kiittelivät kasvokkaisen tapaamisen järjestämistä ja Suojellaan Lapsia ry:n toimintaa yleensäkin mm. seuraavin sanoin “Haluan kiittää teitä siitä korkeatasoisesta näyttöön perustuvasta työstä mitä te teette. Se koskettaa ja liikuttaa syvältä, sitä on vaikea pukea sanoiksi.” 

 

Oletko joutunut seksuaaliväkivallan uhriksi lapsuudessasi ja haluaisit osallistua Meidän äänemme – ryhmän toimintaan?

Hae ryhmään täällä. 

Vastaa lapsuudessa seksuaaliväkivallan uhriksi joutuneiden kyselyyn täällä. 

Comments


bottom of page