top of page
  • Katariina Leivo

Jokaisella lapsella on oikeus saada tietoa ja oppia liikkumaan turvallisesti myös digiliikenteessä

Päivitetty: 15. heinäk. 2022

BLOGIKIRJOITUS


Digiarki on lapsille mieluinen ja tärkeä aihe

Vierailin hiljattain Mellunmäen Alakoulussa pilotoimassa Stop, Slow & Go- oppimateriaalia. Kahdeksasta yhdeksään vuotiaiden lasten innostuneisuus aiheeseen ja ajatuksia herättävät kysymykset ja kommentit vahvistivat sen, mitä jo tiesin: digiarki on lapsille mieluinen ja tärkeä aihe! Suojellaan Lapsia ry:n tuottaman valmiin oppimateriaalin, sekä koulun innostavien ammattilaisten avulla oli ilo tarjota lapsille mahdollisuus ihmetellä, kertoa ja kysyä digiarjessa vastaan tulevista tilanteista ja sisällöistä.


Stop, Slow & Go on digiturvallisuuteen liittyvä valmis materiaalipaketti, joka antaa koulujen ja päiväkotien ammattilaisille selkeän ohjeistuksen, miten käsitellä digiturvallisuusteemoja oman luokan tai lapsiryhmän kanssa. Materiaalin avulla lapset harjoitellevat muun muassa, mitkä asiat ovat digiliikenteessä kiellettyjä (STOP), mietityttäviä (SLOW) tai sallittuja (GO). Oppimateriaalin avulla harjoitellaan myös, mitä tehdä yhtäkkisissä hämmentävissä tai pelottavissa tilanteissa. Näitäkin tilanteita lapset valitettavasti kohtaavat digiarjessaan. Lapsi oppii erilaisiin digiarjen tilanteisiin sopivat toimintamallit, mikä suojelee lasta ja ohjaa häntä turvalliseen liikkumiseen digiliikenteessä.


Digiliikenteen liikennevalot

Stop, Slow & Go- materiaali luo myös tilanteita, joissa lapsi voi sanoittaa ja pohtia erilaisia digiarjen synnyttämiä tuntemuksia tai ajatuksia yhdessä turvallisen aikuisen kanssa. Mellunmäen koulun oppilaiden kanssa pohdimme minkälaiset sisällöt kuuluvat vihreisiin eli kivoihin ja tuttuihin, keltaisiin eli uusiin ja aikuisen kanssa ensin keskusteltaviin ja punaisiin, eli kiellettyihin, hämmentäviin tai pelottaviin sisältöihin. Jokainen lapsi taiteili vesiväreillä maalaten hienot omat liikennevalot. Lapset liittivät materiaalipakkauksesta löytyviä valmiita kuvia eri liikennevalon väreihin. He lisäsivät liikennevaloihin myös omia tekstejä ja kuvia. Vaikka tiesin, että liikennevalot ovat lapsille helppo ja selkeä malli ja tapa hahmottaa asioita niin olin silti hämmästynyt, miten nopeasti oppilaat sisäistivät idean ja osasivat soveltaa sitä digiarjen tilanteisiin.


Lasten oikeus tietoon

Luokassa kierrellessä ja oppilaiden innostunutta työskentelyä seuratessa oli koskettavaa kuulla, miten hiljaisen puheensorinan seasta erottui keskusteluja digiarjen aiheuttamista tuntemuksista tai toisaalta digiarjen sääntöjen eroavaisuuksista eri perheissä. Lasten aito innostus, ihmettely ja pohdiskelu loi minuun entistäkin suuremman halun jatkaa Suojellaan Lapsia ry:n digiturvataitomateriaalien kehittämistä ja levittämistä kaikille lapsille Suomen kouluissa ja päiväkodeissa. Mellunmäen alakoulussa vierailu ja lasten kanssa keskustelu selkeytti ajatuksiani entisestään siitä, että jokaisella lapsella on oikeus saada tietoa ja oppia miten liikkua turvallisesti heille merkityksellisissä digiympäristöissä. Lapsilla on oikeus saada ohjeistusta turvalliseen liikkumiseen digiliikenteeseen ihan samalla lailla kuin heillä on oikeus liikenneturvakasvatukseen!Katariina Leivo

Kehityspsykologian asiantuntija, Suojellaan Lapsia ry

katariina.leivo(a)suojellaanlapsia.fi

Comentarios


bottom of page