top of page
  • Protect Children

Järjestöt kannustavat Suomea tukemaan EU asetusta lasten suojelemiseksi seksuaaliväkivallalta

JÄRJESTÖJEN YHTEINEN LAUSUNTO

Arviolta yksi viidestä lapsesta joutuu seksuaaliväkivallan kohteeksi Euroopassa. Vähintään kaksi lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa todistavaa kuvaa tai videota jaetaan verkossa jokainen sekunti. Kolmannesosa raportoidusta lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa todistavasta kuvamateriaalista koskee alle 10- vuotiaita lapsia. Lapsiin kohdistuvat seksuaalirikokset, joista on tallennettua kuvamateriaalia (CSAM) ovat lapselle erityisen traumatisoivia. Uhrille pelkästään tietoisuus siitä, että häneen kohdistuneesta seksuaalirikoksesta on kuvatallenne ja pelko sen mahdollisesta leviämisestä ja sen mahdollinen ikuinen kierto verkossa on psyykkisesti erittäin raskasta ja traumaattista. Uhri joutuu kuvamateriaalin levitessä verkossa toistuvasti uhrin asemaan. Lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten vaikutukset ovat merkittäviä ja pitkäkantoisia uhrin elämässä. Yli 90 % Suojellaan Lapsia ry:n selvitykseen vastanneista, lapsuudessaan seksuaaliväkivaltaa kokeneista aikuisista, kertovat kärsineensä pitkäaikaisista haitallisista vaikutuksista.


Suojellaan Lapsia ry:n tieteellinen tutkimus osoittaa, että lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa todistavan kuvamateriaalin käyttö johtaa myös kohonneeseen riskiin syyllistyä muihin lapsiin kohdistuviin seksuaalirikoksiin. 49 % anonyymiin, pimeän verkon kyselyyn vastanneista suomenkielisistä kuvamateriaalin käyttäjistä kertovat hakeutuneensa suoraan kontaktiin lapsen kanssa katsottuaan kuvamateriaalia. Uusimmat tutkimustuloksemme viittaavat myös kuvamateriaalin laajaan saatavuuteen avoimen verkon puolella. 76 % suomenkielisistä vastaajista on altistunut kuvamateriaalille ensimmäisen kerran ollessa alle 18- vuotiaita, 45 % alle 13-vuotiaina. 51 % on kohdannut kuvamateriaalia ensimmäisen kerran vahingossa.


Rikostentekijöiden hyödyntäessä teknologiaa ja verkkoa lasten kontaktointiin voi yhden tekijän uhriksi lyhyessäkin ajassa joutua satoja lapsia. Suomessa on tullut viime vuosina ilmi useita teknologiavälitteisesti toteutettuja ja vakavia lapsiin kohdistuneita seksuaalirikoksia ja laajoja seksuaalirikosvyyhtejä. Näistä yksi oli Keski-Suomessa vuonna 2021 ilmi tullut tapaus, missä asianomistajia oli 134, joista nuorin lapsiuhri oli 5- vuotias.


Yli 60 prosenttia lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa todistavasta kuvamateriaalista sijaitsee EU:ssa. EU- jäsenmaiden on korkea aika kantaa vastuu ja edistää lasten oikeuksien toteutumista hyväksymällä Euroopan komission ehdottama asetus lapsiin kohdistuvan seksuaalirikollisuuden torjumiseksi. Ehdotus 2022/0155 tarjoaa oikeasuhteisen pitkän aikavälin ratkaisun ja oikeudellisen kehyksen, joka mahdollistaa teknologian turvallisen käytön verkkovälitteisen lapsiin kohdistuvan seksuaaliväkivallan havaitsemiseksi. Me ja neljä viidestä EU-kansalaisesta yhdessä koemme, että lasten suojeleminen verkkovälitteisiltä haitoilta ja vaaroilta sekä samanaikaisesti toteutuva yksityisyyden suojan kunnioittaminen eivät ole toisiaan pois sulkevia. Väkivallattoman lapsuuden toteutuminen on meidän jokaisen vastuulla.


Kannustamme yhdessä Pääministeri Petteri Orpoa, Sisäministeri Mari Rantasta ja Oikeusministeri Leena Merta puolustamaan vahvasti lasten sekä lapsuuden seksuaalirikosten uhrien ja selviytyjien oikeuksia tukemalla ehdotettua EU-asetusta. Asetus on äärimmäisen tärkeä tulevaisuuden lasten suojelemiseksi sekä väkivallattoman lapsuuden toteutumiseksi pitkällä aikavälillä.


Kirjeen allekirjoittajat

Suojellaan Lapsia, Protect Children ry

Suomen Delfins ry

Aseman Lapset ry

Ihmisoikeusliitto

Loisto Setlementti ry

Setlementti Tampere ry

The European Child Sexual Abuse Legislation Advocacy Group (ECLAG)

Comments


bottom of page